U sídla společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. na Zeleném předměstí bylo nutné oddělit příjezdovou cestu a chodník pro pěší. Speciálně pro tuto zakázku jsme vyrobili betonové sloupky a umístili je k závoře, kde slouží zároveň jako bezpečnostní prvek. Další betonové sloupky jsou i na dvoře společnosti. Pokud i vy chcete využít efektivního rozdělení prostoru, neváhejte nás kontaktovat. Betonové sloupky mnohdy slouží i pro zamezení vjezdu automobilů v ulicích a pěších zónách. Kvalitní beton, ze kterého jsou sloupky vyrobeny, vykazuje dlouhou životnost a odolnost vůči vlivům počasí. Váha sloupků a ukotvení v zemi znemožňují jejich odcizení.