Litina je velmi tvárný materiál umožňující vytvářet překrásné podstavy litinových laviček

Litina je velmi tvárný materiál umožňující vytvářet překrásné podstavy litinových laviček